STT Mã số Tour Tên Tour Hạng vé Giá Tour Phụ thu Đặt Vé
Giá vé Phương tiện Phòng đơn Ngoại quốc
1 407 Hà Nội - Tam Cốc (HN-MB_TC)
1 ngày 0 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm 0.000 50.000
2 404 Hà Nội - Hạ Long (HN-MB_HL4)
2 ngày 1 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 1,850.000 Đã bao gồm 200.000 100.000
KS 4 Sao 2,320.000 550.000
3 355 Hà Nội - Hạ Long (SG-MB_HN)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt chuẩn 3,965.000 2,500.000 700.000 200.000
KS 3 Sao + 4 Sao 4,988.000 1,400.000
KS 4 Sao 6,395.000 2,300.000
4 408 Hà Nội - Lào Cai (HN-MB_LC)
4 ngày 3 đêm Đi, về bằng tàu hỏa.
Đạt chuẩn 3,390.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
KS 4 Sao 4,445.000 700.000
5 354 Hà Nội - Tam Cốc - Hạ Long (SG-MB_HN2)
5 ngày 4 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt chuẩn 4,890.000 2,500.000 1,000.000 250.000
KS 3 Sao + 4 Sao 6,180.000 2,025.000
KS 4 Sao 8,197.000 3,300.000
6 353 Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc - Hạ Long (sg-mb_hn1)
6 ngày 5 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt chuẩn 5,980.000 2,500.000 1,300.000 300.000
KS 3 Sao + 4 Sao 7,380.000 2,650.000
KS 4 Sao 9,897.000 4,600.000
7 352 Hà Nội - Hạ Long - Sapa (SG-MB_HN-SP3)
7 ngày 6 đêm Đi về bằng máy bay
Tiêu chuẩn 7,970.000 2,500.000 1,180.000 350.000
KS 3 Sao + 4 Sao 9,495.000 2,550.000
KS 4 Sao 11,535.000 4,045.000
8 357 Hà Nội - Sapa - Chùa Hương - Tam Cốc - Hạ Long (SG-MB_HN-HL)
8 ngày 7 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt chuẩn 8,995.000 2,500.000 1,430.000 400.000
KS 3 Sao + 4 Sao 11,325.000 3,100.000
KS 4 Sao 13,642.000 5,045.000
9 351 Hà Nội - Tam Cốc - Hạ Long - Sapa (sg-mb_hn-sp21)
8 ngày 7 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt chuẩn 8,970.000 5,994.000 1,430.000 400.000
KS 3 Sao + 4 Sao 10,695.000 3,100.000
KS 4 Sao 13,235.000 5,045.000
10 350 Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc - Hạ Long - Sapa (SG-MB_HN-SP1)
9 ngày 8 đêm Đi về bằng máy bay
Tiêu Chuẩn 9,970.000 2,500.000 1,680.000 450.000
KS 3 + 4 sao 11,895.000 3,650.000
KS 4 sao 14,935.000 6,045.000
11 200 Phan Thiết (SG-MTTN_PT)
2 ngày 1 đêm Đi về bằng xe
KS 3 Sao 1,398.000 0.000 300.000 50.000
KS 4 Sao 1,793.000 600.000
Resort 3 Sao 1,798.000 600.000
Resort 4 Sao 2,132.000 850.000
12 224 ĐÀ LẠT (SG-MTTN_ÐL5)
3 ngày 2 đêm Đi về bằng xe ô tô
KS 2 Sao 2,398.000 Đã bao gồm 250.000 150.000
KS 3 Sao 2,998.000 520.000
13 205 Nha Trang 1 (SG-MTTN_NT1)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng xe ô tô
KS 2 Sao 2,892.000 0.000 375.000 200.000
KS 3 Sao 3,392.000 900.000
KS 4 Sao 4,412.000 1,890.000
14 220 ĐÀ LẠT 1 (SG-MTTN_DL1)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng xe ô tô
KS 2 Sao 3,298.000 Đã bao gồm 375.000 200.000
KS 3 Sao 4,298.000 780.000
KS 4 Sao 5,498.000 1,350.000
15 244 Phan Thiết - Đà Lạt (SG-MTTN_PT-DL)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng xe ô tô
KS 2 Sao 3,398.000 Đã bao gồm 1,120.000 200.000
16 270 Hội An - Đà Nẵng - Huế (SG-MTTN_HA-H)
5 ngày 4 đêm Đi về bằng máy bay
KS 3 Sao 4,815.000 2,500.000 945.000 250.000
KS 4 Sao 6,355.000 2,100.000
17 235 Nha Trang - Đà Lạt (SG-MTTN_NT-DL1)
5 ngày 4 đêm Đi về bằng xe ô tô
KS 2 Sao 4,298.000 Đã bao gồm 500.000 250.000
KS 3 Sao 4,998.000 1,170.000
18 269 Hội An - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường (SG-MTTN_HA-H-TD)
6 ngày 5 đêm Đi về bằng máy bay
KS 3 Sao 5,615.000 2,400.000 1,295.000 300.000
KS 4 Sao 7,422.000 2,650.000
19 266 Sài Gòn - Hội An - Đà Nẵng - Huế (SG-MTTN_QN-H)
7 ngày 6 đêm Đi bằng xe về bằng máy bay
KS 3 Sao 8,198.000 2,150.000 1,470.000 350.000
KS 4 Sao 10,345.000 3,080.000
20 265 Sài Gòn - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Phong Nha (SG-MTTN_QN-H-TD)
8 ngày 7 đêm Đi bằng xe về bằng máy bay
KS 3 Sao 8,998.000 2,150.000 1,820.000 400.000
KS 4 Sao 11,448.000 3,630.000
21 65 Tiền Giang - Bến Tre (SG-MN_TG-BT)
1 ngày 0 đêm đi về bằng xe
Tiêu chuẩn 586.000 0.000 0.000 50.000
22 180 Cần Giờ - Duyên Hải (SG-MN_CG)
1 ngày 0 đêm Đi: Xe, về: Xe
Tiêu chuẩn 722.000 0.000 0.000 50.000
23 182 Vũng Tàu (SG-MN_VT)
1 ngày 0 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 630.000 0.000 0.000 50.000
24 181 Bình Châu - Hồ Cốc (SG-MN_BC)
1 ngày 0 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 699.000 0.000 0.000 50.000
25 120 Cần Thơ (SG-MN_CT)
2 ngày 1 đêm Đi về bằng xe ô tô
Khách sạn 3 sao 1,698.000 0.000 250.000 100.000
khách sạn 4 sao 2,298.000 700.000
26 185 CÔN ĐẢO (SG-MN_CD)
3 ngày 2 đêm Đi về bằng máy bay
KS 3 sao - Villa 2,995.000 3,300.000 990.000 150.000
27 140 Phú Quốc (SG-MN_PQ)
3 ngày 2 đêm Đi về bằng máy bay
Đạt Chuẩn 2,488.000 3,310.000 600.000 150.000
KS 3 Sao 2,998.000 1,200.000
KS 4 Sao 3,978.000 2,205.000
28 141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ (SG-MN_DBSCL1)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 3,084.000 0.000 700.000 200.000
KS 4 SAO 3,884.000 1,300.000
29 147 VĨNH LONG - RÁCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ SG-MN_DBSCL7)
4 ngày 3 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 3,862.000 0.000 850.000 200.000
30 148 VĨNH LONG - RẠCH GIÁ- CÀ MAU - CẦN THƠ (SG-MN_DBSCL8)
4 ngày 3 đêm ĐI MÁY BAY - VỀ XE
Tiêu chuẩn 3,862.000 1,325.000 850.000 200.000
31 144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ (SG-MN_D9BSCL4)
5 ngày 4 đêm Đi máy bay về tàu cao tốc và xe
Tiêu chuẩn 5,935.000 1,496.000 1,700.000 250.000
KS 4 sao 7,862.000 3,300.000
32 142 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC (SG-MN_DBSCL2)
5 ngày 4 đêm Đi ô tô – Về máy bay
Tiêu chuẩn 5,935.000 1,655.000 1,700.000 0.000
KS 4 sao 7,279.000 2,800.000
33 143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ (SG-MN_DBSCL3)
6 ngày 5 đêm Đi: Xe ô tô , về: Máy bay
Đạt chuẩn 7,450.000 1,325.000 1,900.000 300.000
KS 4 SAO 9,330.000 3,500.000
34 146 Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Cần Thơ (SG-MN_DBSCL6)
6 ngày 5 đêm Đi về bằng xe ô tô
Tiêu chuẩn 5,505.000 0.000 1,200.000 300.000
35 149 Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Phú Quốc (SG-MN_DBSCL9)
8 ngày 7 đêm Đi bằng xe, về bằng máy bay
Tiêu chuẩn 8,503.000 2,980.000 2,400.000 400.000
KS 4 SAO 10,283.000 4,000.000
1