Chúng tôi cung cấp và cho thuê hướng dẫn viên người địa phương hiểu biết văn hóa lịch sử, thông thạo các ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thai Land, và Nga…

Ngôn Ngữ

Nửa Ngày

Cả Ngày

Hai Ngày

Tiếng Anh

$ 20

$ 40

 $ 80

Tiếng Pháp

$ 25

$ 50

 $100

Tây Ban Nha

$ 30

$ 60

 $ 120

Thái Land

$ 30

$ 60

 $ 120

Nga

$ 30

$ 60

 $ 120

Chú ý:
Hướng dân viên không phải là phiên dịch và thư ký.
Thời gian từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều (ngày lễ và chủ nhật)
Giá tính băng tiền Mỹ.
Giá này có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm.


 

Share