Khách sạn trong nước

Khách sạn nước ngoài

Shamrock Hotel

Tiêu chuẩn 3 sao

Ta Prohm Hotel

Tiêu chuẩn 3 sao

Royal Benja Hotel

Tiêu chuẩn 4 sao

York Hotel

Tiêu chuẩn 4 sao